משתמשת בחומרים ממוחזרים לבניית מתקניה:
החל מרשתות צל משומשות לבניית החממות והסככות, שימוש בעמודי טלפון משומשים לבניית הפרגולה, ריצופים (מפירוק) אשר משמשים לשבילים במשתלה, דליים לשתילה אשר נעשה בהם שימוש חוזר, ועוד.
המשתלה משתמשת במים מושבים לגידול עצים ושיחים.

 

 

Two Column Texts