באוקטובר  ובנובמבר התקופה בה הטמפרטורה בלילות יורדת, וגשם מתחיל לרדת זהו זמן נפלא לשתילת פקעות.

את הפקעות שותלים באדמה לחה (הצבעוניים דורשים קור חזק טרם צמיחה ולכן צריכים להיות במקרר כשבוע),

ודואגים כי האדמה תישאר לחה כל העת.

תחילה יוצאים העלים, ומאוחר יותר הפרחים.

חשוב לציין כי על מנת לקבל אפקט פריחה משמעותי חשוב לשתול את הפקעות במקבצים משמעותיים.