בחורף קיים מגוון עצום של פרחי עונה, וכן פקעות אותם מטמינים בחורף וזוכים לפריחה באביב.

הפרחים העונתיים נותנים לנו כתמי צבע עזים בגינה. הפריחה שלהם הינה משמעותית ודומיננטית.

ניתן לשתול אותם באדמה או בכדים ואדניות.

המלצות לגבי אופן השתילה, מיקום בגינה, שעות אור והצללה- ניתן לקבל במשתלה.

פרחים עונתיים לחורף   פרחים עונתיים לחורף   פרחים עונתיים לחורף